\

Golden Star Cruise 2013

GOLDEN STAR CRUISE 3 SAO

Giá công bố từ: 2,079,000 VND/Khách

Khuyến mại: 1,499,000 VND/Khách

Liên hệ: 0914-425-788

Minh Hang Sail 2013

MINH HANG SAIL 3 SAO

Giá công bố từ: 2,709,000 VND/Khách

Khuyến mại: 1,689,000 VND/Khách

Liên hệ: 0914-425-788

Oriental Sails 2013

ORIENTAL SAIL 3 SAO

Giá công bố từ: 2,709,000 VND/Khách

Khuyến mại: 1,989,000 VND/Khách

Liên hệ: 0914-425-788

Hạ Long Opera Cruises

HA LONG OPERA CRUISES 4 SAO

Giá công bố từ: 2,919,000 VND/Khách

Khuyến mại: 2,389,000 VND/Khách

Liên hệ: 0914-425-788